نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعیه در خصوص اخذ مجوزهای تعداد واحدهای زیر حدنصاب و بالای حد نصاب نیمسال دوم سال تحصیلی 99-98

اطلاعیه در خصوص اخذ مجوزهای تعداد واحدهای زیر حدنصاب و بالای حد نصاب نیمسال دوم سال تحصیلی 99-98


 

 با توجه به تعطیلی خوابگاه های دانشجویان به اطلاع می رساند جهت اخذ مجوزهای تعداد واحدهای زیر حدنصاب و بالای حد نصاب نیمسال دوم سال تحصیلی 99-98 نیازی به مراجعه حضوری نمی باشد.

 

اداره آموزش  پردیس دانشکده های فنی

                           21/12/98