نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعیه در خصوص اخذ مجوز دانشجویان نیمسال آخر/ مقطع کارشناسی

اطلاعیه در خصوص اخذ مجوز دانشجویان نیمسال آخر/ مقطع کارشناسی


اطلاعیه

 

کلیه دانشجویان مقطع کارشناسی که در نیمسال دوم سال تحصیلی 99-98 بیش از 20 واحد درسی یا کمتر از 12 واحد درسی اخذ نموده اند، لازم است جهت اخذ مجوزهای لازم حداکثر تا تاریخ 14/12/98 به آموزش دانشکده / پردیس مراجعه نمایند.

لازم به ذکر است در صورت عدم اخذ مجوز بعد از تاریخ فوق الذکر واحدهای آنان حذف می گردد.

 

 

اداره آموزش پردیس دانشکده های فنی

                                                             21/11/98