آرشیو اطلاعیه‌های کارشناسی

اطلاعیه در خصوص مرخصی تحصیلی از نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱

شناسه : 133533754

اطلاعیه در خصوص مرخصی تحصیلی از نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱


با توجه به لغو تسهیلات کرونا و شروع انتخاب واحد دانشجویان در خصوص مرخصی تحصیلی از نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ به استحضار می‌رساند دانشجویان گرامی از زمان انتخاب واحد تا پایان حذف و اضافه می‌توانند درخواست خود را از طریق پیشخوان خدمت بدون ارائه مستندات پس از تأیید معاون محترم آموزشی دانشکده ارسال نموده وپس از تأیید کمیسیون موارد خاص دانشکدگان فنی، مرخصی تحصیلی برای دانشجویان در سامانه ثبت خواهد شد.

ارسال درخواست بعد از حذف و اضافه تا پایان حذف اضطراری منوط به ارائه مدارک و مستندات لازم می‌باشد که پس از تأیید دانشکده و کمیسیون موارد خاص دانشکدگان فنی مرخصی تحصیلی در سامانه ثبت خواهد شد. لذا درخواست‌هایی که بدون ارائه مدارک و مستندات ارسال شوند عیناً عودت داده می‌شود. خواهشمند است به نحوه مقتضی به دانشجویان محترم اطلاع رسانی لازم صورت پذیرد.

 

آدرس کوتاه :