نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعیه شرکت دانشجویان تحصیلات تکمیلی در دوره آموزشی کوتاه مدت اخلاق در پژوهش

اطلاعیه شرکت دانشجویان تحصیلات تکمیلی در دوره آموزشی کوتاه مدت اخلاق در پژوهش


بر اساس تصمیم شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی، مقرر گردید کلیه دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشکده به منظور تامین بخشی از شرایط اخذ مجوز دفاع از پایان نامه یا رساله خود، ملزم به شرکت در دوره های آموزشی کوتاه مدت "اخلاق در پژوهش" می باشند. براساس برنامه ریزی های انجام شده، این دوره آموزشی دو بار در سال برگزار خواهد شد. اولویت شرکت در این دوره ها با دانشجویان تحصیلات تکمیلی در شرف دفاع می باشد. به منظور ثبت نام در این دوره، دانشجویان محترم، فرم درخواست آموزشی خود را مبنی بر شرکت در این دوره تکمیل و امضاء نموده و اسکن آن را به آدرس ایمیل معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی به آدرس rshahosseini@ut.ac.ir ارسال نمایند.