اطلاعیه‌های آموزشی تحصیلات تکمیلی

اطلاعیه مهلت تصویب طرح پیشنهادی دانشجویان مقطع کارشناسی‌ارشد ورودی 1398

اطلاعیه مهلت تصویب طرح پیشنهادی دانشجویان مقطع کارشناسی‌ارشد ورودی 1398


به‌استحضار دانشجویان محترم ورودی 1398 مقطع کارشناسی‌ارشد می‌رساند بعداز اخذ تاییدیه (امضاء استاد راهنما) یک نسخه از پروپوزال خود را جهت طرح و تصویب در گروه آموزشی مربوطه، به مدیر گروه رشته خود ارسال نمایید.

پس از تصویب پروپوزال‌ها در گروه آموزشی، در جلسه شورای تحصیلات‌تکمیلی دانشکده مورخ 28/07/1399 مطرح و تصویب خواهد شد. بعد از آن اسامی دانشجویانی که پروپوزال آنها مورد تصویب قرار گرفته است در کانال تلگرامی دانشکده اطلاع‌رسانی خواهد شد تا نسبت به بارگذاری طرح‌های پیشنهادی خود در سامانه سپاری (سامانه جامع آموزش) اقدام نمایید. قابل ذکر است حداکثر زمان بارگذاری در سامانه سپاری 30/07/1399 است.

آقای دکتر شریفی (مدیر گروه ژئودزی و هیدروگرافی) sharifi@ut.ac.ir

آقای دکتر عباسپور (مدیر گروه سیستم‌های اطلاعات مکانی) abaspour@ut.ac.ir

آقای دکتر حسنلو (مدیر گروه فتوگرامتری و سنجش از دور) hasanlou@ut.ac.ir

     معاونت آموزشی و تحصیلات‌تکمیلی دانشکده مهندسی نقشه‌برداری و اطلاعات مکانی

 

آدرس کوتاه :