اطلاعیه‌های آموزشی تحصیلات تکمیلی

اطلاعیه ویژه دانش آموختگان محترم دانشکده مهندسی نقشه برداری

اطلاعیه ویژه دانش آموختگان محترم دانشکده مهندسی نقشه برداری


 

به‌نام خدا

 

 به‌استحضار دانش آموختگان محترم دانشکده که قبل از تاریخ 15/10/1400 دفاع کرده‌اند می‌رساند، نسبت به تخلیه کمدهای خود در سایت‌های دانشکده حداکثر تا تاریخ 15/11/1400 اقدام نمایند. متذکر می‌گردد با توجه به تقاضای دانشجویان، از این تاریخ به‌بعد دانشکده راساً قفل‌ها را شکسته و پس از تخلیه کمدها، آنها را در اختیار دانشجویان جدید قرار خواهد داد.

 

 دانشکده مهندسی نقشه‌برداری و اطلاعات مکانی

آدرس کوتاه :