آرشیو اطلاعیه‌های تحصیلات تکمیلی

اطلاع رسانی برنامه درسی تحصیلات تکمیلی دانشکده نیمسال ۴۰۱۲

شناسه : 133482319

اطلاع رسانی برنامه درسی تحصیلات تکمیلی دانشکده نیمسال ۴۰۱۲


برنامه درسی مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا نیمسال دوم ۱۴۰۱-۱۴۰۲ .
نکته مهم: اخذ درس خارج از برنامه ارائه شده مستلزم موافقت مدیر گرایش و تائید معاونت آموزشی و تحصیلات تکمییلی دانشکده می باشد.

 

آدرس کوتاه :