اطلاعیه‌های آموزشی تحصیلات تکمیلی

اعلام بازه حذف اضطراری نیمسال دوم سال تحصیلی 1400 - 1399 / مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد

اعلام بازه حذف اضطراری نیمسال دوم سال تحصیلی 1400 - 1399 / مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد


عطف به نامه شماره ۳۶۹۲۳/‏پ/‏۱۲۲ ‬ مورخ ۲۶/‏۰۲/‏۱۴۰۰‬ ‬ مدیرکل محترم خدمات آموزشی دانشگاه، در خصوص حذف اضطراری نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۰ - ۱۳۹۹، به استحضار می‌رساند پیرو هماهنگی به عمل آمده اداره آموزش کل دانشگاه و مرکز فناوری امکان حذف سه درس برای مقطع کارشناسی و یک درس برای مقطع کارشناسی ارشد بدون رعایت نوع درس و کف واحد در نیمسال تحصیلی، برای دانشجویان فراهم شده است.

ضمناً بازه زمانی حذف اضطراری نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ مطابق با تقویم آموزشی دانشگاه از روز شنبه مورخ ۲۲/‏۰۳/‏۱۴۰۰‬ لغایت دوشنبه مورخ ۲۴/‏۰۳/‏۱۴۰۰‬ اعلام می‌گردد.

آدرس کوتاه :