اطلاعیه‌های آموزشی تحصیلات تکمیلی

اعلام برنامه دروس پایه و امتحانات دانشکده علوم مهندسی نیمسال اول سال تحصیلی 1400 - 1399 / مقطع کارشناسی

اعلام برنامه دروس پایه و امتحانات دانشکده علوم مهندسی نیمسال اول سال تحصیلی 1400 - 1399 / مقطع کارشناسی


برنامه هفتگی دروس پایه و امتحانات دانشکده علوم مهندسی مربوط به نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۰ - ۱۳۹۹ تنظیم شده بر اساس تقویم دانشگاهی

آدرس کوتاه :