نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اعلام زمان بندی برگزاری آزمون جامع دانشجویان دوره دکترا (اردیبهشت سال 99)

اعلام زمان بندی برگزاری آزمون جامع دانشجویان دوره دکترا (اردیبهشت سال 99)


به استحضار می‌رساند زمان برگزاری ارزیابی جامع نیمسال دوم ۹۹-۹۸( اردیبهشت ۹۹) طابق آئین نامه آزمون جامع مصوب پردیس مورخ ۲۷/‏۰۵/‏۹۳‬ به شرح ذیل می باشد:

 

زمان برگزاری آزمون جامع در دانشکده‌ها ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ۳/‏۲/‏۹۹‬ تا ۱۷/‏۰۲/‏۹۹‬

زمان اعلام نتایج به معاونت آموزشی پردیس ۱۷/‏۲/‏۹۹ تا ۳۱/‏۰۲/‏۹۹‬