نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اعلام زمان بندی برگزاری آزمون جامع دانشجویان دوره دکترا (اسفند سال 98)

اعلام زمان بندی برگزاری آزمون جامع دانشجویان دوره دکترا (اسفند سال 98)


به استحضار می‌رساند زمان برگزاری ارزیابی جامع نیمسال دوم ۹۹-۹۸ مطابق آئین نامه آزمون جامع مصوب پردیس مورخ ۲۷/‏۰۵/‏۹۳‬ به شرح ذیل می باشد:

 

زمان برگزاری آزمون جامع در دانشکده‌ها ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ۱۱/‏۱۲/‏۹۸‬ تا ۲۵/‏۱۲/‏۹۸‬

زمان اعلام نتایج به معاونت آموزشی پردیس ۲۵/‏۱۲/‏۹۸‬ تا ۲۰/‏۰۱/‏۹۹