آرشیو اطلاعیه‌های کارشناسی

اعلام لیست مدال آوران المپیاد ادبی دوره تابستان ۱۴۰۰

شناسه : 132042408

اعلام لیست مدال آوران المپیاد ادبی دوره تابستان ۱۴۰۰


لیست دانشجویان دانشکده را که در المپیاد ادبی دوره تابستان ۱۴۰۰ مدال‌آور بوده‌اند؛ به دانشکده ادبیات و علوم انسانی ارسال فرمائید تا نمره درس فارسی ایشان بررسی و اعلام گردد.

 

آدرس کوتاه :