آرشیو اطلاعیه‌های کارشناسی

انتصاب جناب آقای دکتر دلاور به عنوان رئیس کارگروه تحلیل داده‌های مکانی، آمار مکانی و مدلسازی عدم قطعیت در انجمن بین المللی فتوگرامتری و سنجش از دور (ISPRS)

شناسه : 100700559

انتصاب جناب آقای دکتر دلاور به عنوان رئیس کارگروه تحلیل داده‌های مکانی، آمار مکانی و مدلسازی عدم قطعیت در انجمن بین المللی فتوگرامتری و سنجش از دور (ISPRS)


جناب آقای دکتر دلاور در بازه زمانی نوامبر ۲۰۱۶ تا نوامبر ۲۰۲۰ به سمت ریاست کارگروه سوم (تحلیل داده‌های مکانی، آمار مکانی و مدلسازی عدم قطعیت)، کمیسیون چهارم (سیستم‌های اطلاعات مکانی)، انجمن بین المللی فتوگرامتری و سنجش از دور (ISPRS) منصوب شدند. اطلاعات بیشتر در لینک زیر

http://www2.isprs.org/commissions/comm4/wg3.html

 

آدرس کوتاه :