نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

انتصاب جناب آقای دکتر عبدالرضا صفری به عنوان رئیس دانشکده مهندسی نقشه بردای و اطلاعات مکانی پردیس دانشکده های فنی

انتصاب جناب آقای دکتر عبدالرضا صفری به عنوان رئیس دانشکده مهندسی نقشه بردای و اطلاعات مکانی پردیس دانشکده های فنی


با حکم رییس دانشگاه تهران، جناب آقای دکتر عبدالرضا صفری، دانشیار دانشکده مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی پردیس دانشکده های فنی، به عنوان رییس این دانشکده منصوب شد.

در متن حکم رییس دانشگاه تهران آمده است:

"احتراماً، نظر به مراتب تعهد، دانش و تجارب ارزنده جنابعالی و بنا به پیشنهاد رئیس محترم پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران، به موجب این حکم به مدت 3 سال با حفظ وظایف آموزشی و پژوهشی به عنوان رییس دانشکده مهندسی نقشه برداری پردیس مذکور، منصوب می شوید. امید است با استعانت از پروردگار متعال و همیاری دانشگاهیان فرهیخته، مؤمن و متعهد، در انجام وظایف و مسئولیت های خطیر محوله موفق و مؤید باشید."

بدین وسیله اساتید و کارکنان دانشکده مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی انتصاب شایسته جناب آقای دکتر صفری را تبریک عرض نموده و برای ایشان آرزوی توفیق روزافزون دارند.