نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آیکون 4 گروه‌ آموزشی ریسپانسیو

آیکون 4 گروه‌ آموزشی ریسپانسیو


SGE

سیستم‌های اطلاعات مکانی

گروه سیستم‌های اطلاعات مکانی

پذیرش در مقطع کارشناسی ارشد

مهندسی عمران- نقشه‌برداری-سیستم‌های اطلاعات مکانی مهندسی نقشه‌برداری-سیستم‌های اطلاعات مکانی

پذیرش در مقطع دکتری

مهندسی عمران- نقشه‌برداری- سیستم‌های اطلاعات مکانی

اطلاعات بیشتر...

SGE

ژئودزی و هیدروگرافی

گروه ژئودزی و هیدروگرافی

پذیرش مقطع کارشناسی ارشد

نقشه‌برداری - ژئودزی مهندسی مهندسی عمران- نقشه‌برداری - ژئودزی

اطلاعات بیشتر...

SGE

سنجش از دور و فتوگرامتری

گروه سنجش از دور و فتوگرامتری

پذیرش در مقطع کارشناسی ارشد

مهندسی عمران- نقشه‌برداری-سنجش از دور مهندسی عمران- نقشه‌برداری-فتوگرامتری مهندسی نقشه‌برداری- سنجش از دور مهندسی نقشه‌برداری- فتوگرامتری

پذیرش در مقطع دکتری

مهندسی عمران- نقشه‌برداری- سنجش از دور مهندسی عمران نقشه‌برداری- فتوگرامتری

اطلاعات بیشتر...

SGE

مهندسی نقشه برداری

گروه مهندسی نقشه‌برداری

پذیرش در مقطع کارشناسی پیوسته

مهندسی عمران- نقشه‌برداری

اطلاعات بیشتر...