نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید از پروژه تونل و زیرگذر آرش-اسفندیار-نیایش وگالری اصلاح کانال ولنجک

بازدید از پروژه تونل و زیرگذر آرش-اسفندیار-نیایش وگالری اصلاح کانال ولنجک


نقشه برداری تونل یکی از انواع نقشه برداری زیرزمینی برای سازه های تونلی است. به منظور آشنایی دانشجویان با فعالیتهای نقشه برداری در تونل و پروژه های زیرزمینی، با تلاش و اهتمام و هماهنگی مهندس عابدینی استاد گرانقدر دانشکده و همکاری انجمن علمی دانشکده مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی، بازدیدی از پروژه تونل آرش-اسفندیار واقع در بزرگراه آیت االله هاشمی رفسنجانی انجام گرفت در این بازدید حدود 30 نفر دانشجو مشارکت داشتند.متن گزارش تفصیلی این بازدید را در این فایل مشاهده نمایید.