اطلاعیه‌های آموزشی تحصیلات تکمیلی

بازه زمانی ارزشیابی الکترونیکی اعضای هیات علمی نیمسال دوم تحصیلی 00-99

بازه زمانی ارزشیابی الکترونیکی اعضای هیات علمی نیمسال دوم تحصیلی 00-99


به اطلاع کلیه  انشجویان می رساند که زمان تعیین شده برای ارزشیابی الکترونیکی اعضای محترم هیأت علمی در نیمسال دوم تحصیلی ۰۰-۹۹ از روز شنبه ۲۹/‏۰۳/‏۱۴۰۰ ‬ لغایت جمعه مورخ ۰۴/‏۰۴/‏۱۴۰۰‬ به مدت یک هفته است.

آدرس کوتاه :