آرشیو اطلاعیه‌های کارشناسی

بازه زمانی ارزشیابی الکترونیکی دستیاران آموزشی در نیمسال اول تحصیلی 02-01 دانشکدگان فنی

شناسه : 132640960

بازه زمانی ارزشیابی الکترونیکی دستیاران آموزشی در نیمسال اول تحصیلی 02-01 دانشکدگان فنی


با توجه به تمدید زمان حذف اضطراری تا پایان روز یکشنبه ۰۴/‏۱۰/‏۱۴۰۱‬، زمان تعیین شده برای ارزشیابی الکترونیکی اعضای محترم هیأت علمی آن دانشکدگان، در نیمسال اول تحصیلی ۰۲-۰۱، از روز دوشنبه مورخ ۰5/‏۱۰/‏۱۴۰۱‬ ‬ لغایت روز جمعه مورخ ۱۶/‏۱۰/‏۱۴۰۱‬ خواهد بود.

برای دستیاران آموزشی (دانشجویانی که به عنوان حل تمرین مشغول به کار می‌باشند) لازم است در سامانه جامع آموزش از منوی استاد-اطلاعات استاد-وضعیت استخدامی برای شخص بر اساس مقطع تحصیلی تعریف شود که شامل دو حالت دانشجوی ارشد ناپیوسته حل تمرین و دانشجوی دکتری حل تمرین است.

سپس مراحل زیر برای دروس حل تمرین انجام شود:

- در قسمت درس - دروس ترمی - ارائه درس - جزئیات ارائه اساتید، نام استاد مربوطه را وارد کنید.

- در قسمت منوی کاربر ارزشیابی و ثبت آرا اساتید، اساتید گروه‌های درسی برای ارزشیابی وارد شده انتخاب شود، وضعیت انتخاب: انتخاب نشده و حالت درس (عادی، نظری، عملی، نظری-عملی، معارف، آزمایشگاهی، کارگاهی) را مشخص و جستجو کرده، سپس نوع ارزشیابی (حل تمرین دروس نظری و حل تمرین دروس عملی) را انتخاب و نحوه پاسخ دهی دانشجو (اجبار در پاسخ دهی) و نوع کاربر پاسخ دهنده (دانشجو) را انتخاب کنید. سپس دکمه انتخاب کلی را کلیک کنید تا کلاس درس مربوطه برای ارزیابی انتخاب شود.

آدرس کوتاه :