نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بخشنامه بنیاد ملی نخبگان به منظور ارائه تسهیلات به دانشجویان نخبه برگزیده 95

بخشنامه بنیاد ملی نخبگان به منظور ارائه تسهیلات به دانشجویان نخبه برگزیده 95


با عنایت به اینکه شناسایی دانشجویان صاحب استعداد برتر از طریق سامانه ثریا میسر می‌باشد، دانشجویان شاغل به تحصیل در کلیه مقاطع که در سنوات مجاز تحصیل می‌باشند می باید تا  فرصت تعیین شده (دانشجویان فعلی حداکثر تا تاریخ 1395/04/10 و دانشجویان جدیدالورود حداکثر تا تاریخ1395/07/10 ) نسبت به بارگذاری و بروز رسانی مدارک خود در سامانه ثریا به آدرس: http://soraya.bmn.ir اقدام نمایند.

لازم به ذکر است کلیه دانشجویان متقاضی از جمله دانشجویانی که در سال‌های قبل نیز در لیست مشمولین دریافت تسهیلات بنیاد بوده‌اند در صورت داشتن شرایط برتر و تایید پردیس / دانشکده می‌توانند جزو منتخبین سال ۹۵ نیز قرار گیرند. بنابراین مسوولیت راستی آزمایی سوابق آموزشی و پژوهشی دانشجویان متقاضی این تسهیلات به عهده پردیس / دانشکده / مرکز / موسسه می‌باشد.