نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بخشنامه نحوه ثبت درس سمینار - نیمسال 3981

بخشنامه نحوه ثبت درس سمینار - نیمسال 3981


با توجه به حذف پردازش" تعریف فعالیت‌های آموزشی - پژوهشی دانشجویان" در سامانه جامع آموزش از سطح دسترسی کارشناسان محترم پردیس / ‏‬ دانشکده‌ها توسط مرکز فناوری اطلاعات و فضای مجازی دانشگاه به استحضار می‌رساند: ثبت نمره درس سمینار از راه‌های زیر امکان پذیر است:

۱- از طریق منوی درس»»»»»» دروس خاص دانشجو»»»»»» تعریف سمینار و کارآموزی دانشجویان (پردازش ۱۵۲۵۰) مشخصات استاد درس سمینار مشخص و سپس با استفاده از منوی اصلاح نمره و درس دانشجو (پردازش ۱۰۷۲۰) ثبت نمره انجام می‌شود. در این روش امکان ثبت عنوان درس سمینار وجود ندارد.

۲- از طریق پیشخوان خدمت: گردش کار سمینار برای رشته‌هایی که این درس را به عنوان فعالیت ثبت می‌کنند در پیشخوان خدمت پیاده سازی شده است. گردش کار سمینار بسیار کوتاه و در دو مرحله دانشجو و کارشناس دانشکده (بدون هیچ درخواست مدرک و.........) تعریف شده است که کارشناسان محترم از جانب دانشجو نیز می‌توانند درخواست ثبت سمینار نموده و پس از تأیید در پیشخوان خود اقدام به تکمیل عنوان سمینار، نام اساتید و ثبت نمره کنند.