برنامه جلسات دفاعیه پایان‌نامه‌کارشناسی ارشد

شناسه : 117046485

برنامه جلسه دفاعیه دانشجوی کارشناسی ارشد،آقای مهندس حسین غلامی


گرایش فتوگرامتری با عنوان "کالیبراسیون دوربین مبتنی بر روش پرتو دید (VRC)"

جلسه دفاعیه پایان‌­نامه کارشناسی‌­ارشد آقای حسین غلامی  دانشجوی مهندسی نقشه‌­برداری – فتوگرامتری با عنوان "کالیبراسیون دوربین مبتنی بر روش پرتو دید (VRC) در روز چهارشنبه مورخ 1400/11/13 راس ساعت 13/30 به‌صورت مجازی برگزار می­‌گردد.

 

استاد راهنما: جناب آقای دکتر محمد سعادت سرشت

استاد مشاور: جناب آقای دکتر بابایی

 

* با توجه به برگزاری دفاع ایشان به صورت مجازی، لینک اتاق جلسه به‌شرح زیر اعلام می‌گردد:

http://vroom.ut.ac.ir/geos1

 

دانلود فایل pdf

 

آدرس کوتاه :