نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری دوره آموزشی "مباحث پیشرفته در فتوگرامتری و سنجش از دور" توسط آقای پروفسور مایکل هان

برگزاری دوره آموزشی "مباحث پیشرفته در فتوگرامتری و سنجش از دور" توسط آقای پروفسور مایکل هان


کلاس درس "مباحث پیشرفته در فتوگرامتری و سنجش از دور" توسط آقای پروفسور مایکل هان (Prof. Dr. Michael Hahn) استاد دانشگاه علوم کاربردی اشتوتگارت و استاد وابسته گروه سنجش از دور دانشکده مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی از تاریخ اول تا 14 آبان با حضور دانشجویان دکترای گروه های سنجش از دور و فتوگرامتری برگزار می گردد.