نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری سخنرانی علمی آقای مهندس شایان نیکوهمت توسط قطب علمی مهندسی نقشه برداری در مقابله با سوانح طبیعی

برگزاری سخنرانی علمی آقای مهندس شایان نیکوهمت توسط قطب علمی مهندسی نقشه برداری در مقابله با سوانح طبیعی


اطلاعیه نشست علمی
قطب علمی مهندسی نقشه برداری در مقابله با سوانح طبیعی، دانشکده مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی، پردیس دانشکده های فنی، دانشگاه تهران، اندیشکده مدیریت هوشمند بحران، انجمن بین المللی فتوگرامتری و سنجش از دور (ISPRSو انجمن زمین شناسی نفت ایران برگزار می نمایند:

اطلاعات بیشتر

سخنران:

آقای مهندس شایان نیکوهمت - دانشجوی دکترای دپارتمان علوم مشاهدات زمین، دانشگاه تونته هلند

عنوان سخنرانی:

Indoor 3D reconstruction from point clouds to support disaster management in complex buildings

زمان سخنرانی: ساعت 12-10 روز دوشنبه 1398/5/28

محل برگزاری: سالن شورای پردیس، ساختمان مرکزی، پردیس 2 دانشکده های فنی، دانشگاه تهران، خیابان کارگر شمالی، بالاتر از تقاطع آل احمد