نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری سخنرانی علمی با موضوع "معرفی فناوری لیزر اسکنر دستی مبتنی بر SLAM"

برگزاری سخنرانی علمی با موضوع "معرفی فناوری لیزر اسکنر دستی مبتنی بر SLAM"


احتراما، به پیوست اطلاعیه برگزاری سخنرانی علمی جناب آقای دکتر محمد سعادت سرشت دانشیار دانشکده مهندسی نقشه­ برداری و اطلاعات مکانی و آقای مهندس مهدی برومند، با موضوع "معرفی فناوری لیزر اسکنر دستی مبتنی بر SLAM" که در روز دوشنبه 16 بهمن ماه 1396، ساعت 16:00 در دانشکده مهندسی نقشه­ برداری و اطلاعات مکانی برگزار خواهد شد، جهت استحضار و بهره برداری تقدیم می گردد. جهت دریافت این اطلاعیه اینجا کلیک فرمائید.