نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری سخنرانی علمی با موضوع "Towards a spatio-temporal form of entropy" توسط آقای پروفسور کریستف کلارامونت

برگزاری سخنرانی علمی با موضوع "Towards a spatio-temporal form of entropy" توسط آقای پروفسور کریستف کلارامونت


سخنرانی علمی با موضوع "Towards a spatio-temporal form of entropy" توسط آقای پروفسور کریستف کلارامونت، استاد علوم کامپیوتر و مسئول انستیتو تحقیقاتی Naval Academy فرانسه در روز یکشنبه 3 بهمن ماه 96 از ساعت 10:30 تا 12 در محل دانشکده منهدسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی برگزار می گردد.