نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری سخنرانی علمی توسط جناب آقای دکتر رضا خاتمی

برگزاری سخنرانی علمی توسط جناب آقای دکتر رضا خاتمی


بدین وسیله برگزاری سخنرانی علمی توسط جناب آقای دکتر رضا خاتمی در مورد " آشنایی با زمینه های تحقیقاتی سنجش از دور در Land Use & Environmental Change Institute (LUECI) University of Florida" در تاریخ یکشنبه 5 خردادماه 1398 ساعت 14در سالن شورا (طبقه منفی دو) ساختمان مرکزی پردیس دانشکده های فنی اعلام می گردد.