نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری سخنرانی علمی توسط جناب آقای دکتر مصطفی ارسطونیا

برگزاری سخنرانی علمی توسط جناب آقای دکتر مصطفی ارسطونیا


بدین وسیله برگزاری سخنرانی علمی توسط جناب آقای دکتر مصطفی ارسطونیا پژوهشگر دانشگاه کلگری کانادار در مورد "استفاده از تکنولوژی لیزر در مدلسازی سه بعدی زیرساختهای شهری و کشوریدر تاریخ دوشنبه 23 بهمن ماه 1396 ساعت 16 در سالن شورا (طبقه منفی دو) ساختمان مرکزی پردیس دانشکده های فنی اعلام می گردد. برای دانلود اطلاعیه اینجا کلیک نمایید.