نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری سخنرانی علمی جناب آقای دکتر Francesco Holecz

برگزاری سخنرانی علمی جناب آقای دکتر Francesco Holecz


اطلاعیه برگزاری سخنرانی علمی جناب آقای دکتر Francesco Holecz از دانشگاه Zurich 

موضوع سخنرانی: 

 SAR Land Applications – Processing and analysis of multi-sensor SAR time-series

زمان: روز پنجشنبه 02 آبانماه 1398، ساعت 09:00 الی 11:00 صبح

مکان: سالن شورا دانشکده مهندسی نقشه­ برداری و اطلاعات مکانی واقع در طبقه 2-