نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری موفقیت آمیز کارگاه آموزشی اصول فتوگرامتری پهپاد به مدت ٤ روز

برگزاری موفقیت آمیز کارگاه آموزشی اصول فتوگرامتری پهپاد به مدت ٤ روز


کارگاه اموزشی اصول فتوگرامتری پهپاد به مدت ٤ روز از ١٩ تا ٢٢ اردیبهشت ٩٦ در محل دانشکده  (یک روز عملیات پرواز در اطراف تهران) برای ١١ نفر زیر نظر اقای دکتر محمد سعادت سرشت با موفقیت برگزار شد.