آرشیو اطلاعیه‌های کارشناسی

تاریخ برگزاری آزمون تکدرس دانشکده معارف و اندیشه اسلامی نیمسال 4012

شناسه : 135601553

تاریخ برگزاری آزمون تکدرس دانشکده معارف و اندیشه اسلامی نیمسال 4012


آزمون تکدرس دانشکده معارف و اندیشه اسلامی نیمسال 4012 در روز دوشنبه مورخ 1402/3/1 ساعت 12-10 برگزار می شود.  لیست اسامی واجدین شرایط تا روز چهارشنبه مورخ 1402/2/27 ارسال می شود.

منابع تکدرس آزمون دروس عمومی

آدرس دانشکده معارف و اندیشه اسلامی:  جنب شرقی پردیس اصلی دانشگاه، خیابان قدس، کوچه شفیعی، طبقه سوم، واحد دروس عمومی

 

آدرس کوتاه :