نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تاریخ های مهم در اخذ مجوز دفاع از پروپوزال و برگزاری جلسه دفاعیه از پایان نامه های کارشناسی ارشد و رساله های دکتری در سال 96-97

تاریخ های مهم در اخذ مجوز دفاع از پروپوزال و برگزاری جلسه دفاعیه از پایان نامه های کارشناسی ارشد و رساله های دکتری در سال 96-97


به اطلاع دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی نقشه ­برداری و اطلاعات مکانی می­رساند برای دفاع از پایان­ نامه، رساله یا پروپزال خود در سال تحصیلی 1396-1397 زمان­های کلیدی ذیل را برای اخذ مجوز دفاع و برگزاری جلسه دفاعیه/پروپزال، مد نظر قرار دهید.

نیمسال

حداکثر زمان اخذ مجوز دفاع

حداکثر زمان برگزاری جلسه دفاعیه/پروپزال

اول 96-97-1

تا 1396/10/06

تا 1396/11/04

دوم 96-97-2

تا 1397/05/31

تا 1397/06/15