آرشیو اطلاعیه‌های کارشناسی

تسهیلات آموزشی ویژه مشارکت کنندگان در آیین مذهبی پیاده روی اربعین حسینی سال 1401

شناسه : 131009855

تسهیلات آموزشی ویژه مشارکت کنندگان در آیین مذهبی پیاده روی اربعین حسینی سال 1401


پیرو نامه شماره ۱۴۴۳۶۲ /۲ مورخه ۰۶/‏۰۶/‏۱۴۰۱‬  معاونت آموزشی محترم وزارت عتف در خصوص "تسهیلات آموزشی ویژه دانشجویان مشارکت کننده در آیین مذهبی پیاده روی اربعین حسینی به کربلای معلی" موارد زیر جهت استحضار و اقدام مقتضی تقدیم می‌گردد:

۱- غیبت از حضور در کلاس دانشجویانی که در آیین مذهبی پیاده روی اربعین حسینی شرکت نمایند، منوط به ارائه اسناد سفر (پاسپورت با مهر خروج و ورود کشور) موجه خواهد بود.

۲- به دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی که در آیین مذکور مشارکت می‌کنند و به این دلیل دفاع از پایان نامه / رساله ایشان با تأخیر مواجه می‌شود، با کنترل پاسپورت و تاریخ‌های خروج و ورود و شرایط زیر مساعدت می‌شود:

الف) لازم است درخواست دانشجو به کمیسیون موارد خاص دانشگاه ارجاع و تصمیم گیری شود.

ب) در صورت تأیید کمیسیون موارد خاص، برای این قبیل دانشجویان سر ترم جدید ایجاد نمی‌شود لیکن تاریخ دانش آموختگی دقیقاً همان روز برگزاری جلسه دفاعیه ثبت خواهد شد.

ج) لازم است دانشجویان متقاضی از تسهیلات فوق الذکر اسناد مربوط به شرکت درپیاده روی اربعین (پاسپورت با مهر خروج از کشور) را به دانشگاه ارائه نمایند.

د) عواقب مربوط به تأخیر در دفاع دانشجویانی که حتماً باید تا ۳۱/‏۰۶/‏۱۴۰۱‬ دانش آموخته شوند (به دلیل قبولی در مقطع تحصیلی بالاتر، نظام وظیفه و …) به عهده دانشجویان ذیربط می‌باشد.

۳- با توجه به الزام حضور استاد راهنما در جلسه دفاعیه، درشرایط الزام به برگزاری جلسه دفاع تا ۳۱/‏۰۶/‏۱۴۰۱‬ و تشریف فرمایی استاد محترم راهنما به آیین مذهبی اربعین و آمادگی سایر اعضای هیأت داوری و دانشجو، با درخواست استاد، تأیید گروه و معاونت آموزشی دانشکده/دانشکدگان، استاد راهنما می‌تواند بصورت مجازی در جلسه دفاع شرکت نماید.

 

آدرس کوتاه :