نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تصویب برنامه درسی بازنگری شده دوره های دکترای مهندسی نقشه برداری

تصویب برنامه درسی بازنگری شده دوره های دکترای مهندسی نقشه برداری


در دویست و نود و هشتمین جلسه شورای برنامه ریزی، گسترش و نظارت آموزشی دانشگاه، برنامه درسی بازنگری شده دوره های دکترای مهندسی نقشه برداری در گرایشهای سیستم های اطلاعات مکانی، سنجش از دور و فتوگرامتری مورد تصویب قرار گرفت. برای دریافت برنامه درسی بازنگری شده به http://pamedu.ut.ac.ir/eng-phd مراجعه فرمائید و یا برای دریافت مستقیم از طریق آدرسهای زیر اقدام نمائید.

برنامه درسی بازنگری شده دوره دکترای گرایش سیستم های اطلاعات مکانی

برنامه درسی بازنگری شده دوره دکترای گرایش سنجش از دور

برنامه درسی بازنگری شده دوره دکترای گرایش فتوگرامتری