نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تصویب برنامه درسی بازنگری شده دوره کارشناسی ارشد گرایش فتوگرامتری رشته مهندسی نقشه برداری

تصویب برنامه درسی بازنگری شده دوره کارشناسی ارشد گرایش فتوگرامتری رشته مهندسی نقشه برداری


برای دریافت برنامه درسی بازنگری شده دوره کارشناسی ارشد گرایش فتوگرامتری به http://pamedu.ut.ac.ir/eng-master مراجعه فرمائید و یا اینجا کلیک نمائید.

به اطلاع می رساند سایر برنامه های درسی بازنگری شده دوره های کارشناسی ارشد رشته مهندسی نقشه برداری در http://pamedu.ut.ac.ir/eng-master قابل دسترسی است.