نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تصویب برنامه درسی بازنگری شده دوره کارشناسی رشته مهندسی عمران-نقشه برداری

تصویب برنامه درسی بازنگری شده دوره کارشناسی رشته مهندسی عمران-نقشه برداری


در دویست و نود و هشتمین جلسه شورای برنامه ریزی، گسترش و نظارت آموزشی دانشگاه، برنامه درسی بازنگری شده دوره کارشناسی رشته مهندسی عمران-نقشه برداری مورد تصویب قرار گرفت. برای دریافت برنامه درسی بازنگری شده به http://pamedu.ut.ac.ir/eng-bachelor مراجعه فرمائید و یا اینجا کلیک نمائید.