نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تصویب سرفصل رشته مهندسی نقشه برداری-سیستم های اداره زمین

تصویب سرفصل رشته مهندسی نقشه برداری-سیستم های اداره زمین


بدین وسیله به اطلاع می رساند دفتر برنامه ریزی آموزش عالی با ایجاد رشته مهندسی نقشه برداری-سیستم های اداره زمین ارائه شده توسط دانشکده مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی دانشگاه تهران موافقت نمود. برای دریافت سرفصل دروس این رشته از درگاه وزارت علوم، تحقیقات فناوری اینجا و یا بر لینک دانلود مستقیم کلیک فرمائید.