آرشیو اطلاعیه‌های کارشناسی

تغییر تاریخ امتحانات دروس عمومی/ اختیاری مشترک تقویم دانشگاهی نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰

شناسه : 118241476

تغییر تاریخ امتحانات دروس عمومی/ اختیاری مشترک تقویم دانشگاهی نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰


پیرو نامه شماره ۸۴۷۹۵۷۹ به تاریخ ۱۱/‏۱۰/‏۱۴۰۰

با‬ توجه به تغییر تقویم دانشگاهی نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ امتحانات دروس عمومی / ‏‬ اختیاری مشترک نیمسال مذکور به شرح زیر اعلام می گردد.

خواهشمند است ضمن اطلاع رسانی به همکاران محترم آموزشی دستور فرمایند از برگزاری امتحانات سایر دروس در روزهای مذکور خودداری شود.

 

روز

تاریخ

ساعت برگزاری امتحان

۸-۱۰

۱۰-۱۲

۱۳-۱۵

پنج شنبه

۰۴/۰۲/ ‏۱۴۰۱

- اندیشه اسلامی (۲)

- تاریخ ایران

- سواد مالی و اقتصاد فردی

 

- اندیشه اسلامی (۱)

- آشنایی با ارزش های دفاع مقدس

- زبان انگلیسی

- مهارت های زندگی

پنج شنبه

۰۴/۰۹/‏۱۴۰۱

- تفسیر موضوعی نهج البلاغه

- تفسیر موضوعی قرآن

- تاریخ تحلیلی صدر اسلام

- تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی

- دانش خانواده و جمعیت

- کلیات حقوق شهروندی

پنج شنبه

۰۴/۱۶/‏۱۴۰۱

- انقلاب اسلامی ایران

- آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

- اخلاق اسلامی (مبانی و مفاهیم)

- آیین زندگی (اخلاق کاربردی)

- زبان فارسی

- مبانی کارآفرینی

- شناخت محیط زیست


 
آدرس کوتاه :