نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تمدید سنوات دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری نیمسال دوم 99-1398

تمدید سنوات دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری نیمسال دوم 99-1398


تمدید سنوات دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری نیمسال دوم 99-1398

به آگاهی دانشجویان گرامی که متقاضی تمدید سنوات تحصیلی درنیم سال دوم 99-1398 (982)هستند می رساند تا تاریخ 12/09/1398 نسبت به درخواست خود به شرح ذیل اقدام نمایند.

1- دانشجویان کارشناسی ارشد (ترم ششم) و دکتری (ترم های نهم ،دهم ویازدهم)

  • تهیه و تکمیل فرم های تمدید سنوات وگزارش پیشرفت مرحله ای پایان نامه /رساله با تایید استاد راهنما
  • تهیه کارنامه کلی ازسامانه جامع آموزش (منوی گزارش های آموزش- کارنامه- کارنامه کلی)
  • تحویل فرم ها به تحصیلات تکمیلی دانشکده نقشه برداری واطلاعات مکانی تا تاریخ 12/09/1398 جهت طرح در شورای تحصیلات تکمیلی
  • بارگذاری فرمها در سیستم جامع آموزش (پیشخوان – بررسی مسائل آموزشی ) پس ازتایید شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده

2- دانشجویان دکتری ترم دوازدهم وبالاتر

  •  تهیه و تکمیل کاربرگ کمیسیون بررسی موارد خاص دانشگاه تهران (قابل دسترسی از سایت دانشکده وسامانه گلستان )/با تایید استادراهنما
  •  تهیه وتکمیل فرم گزارش پیشرفت مرحله ای رساله/با تایید استادراهنما
  •  تهیه کارنامه کلی از سامانه جامع آموزش (منوی گزارش های آموزش-کارنامه-کارنامه کلی)
  •  تحویل فرم ها به تحصیلات تکمیلی دانشکده نقشه برداری واطلاعات مکانی تا تاریخ 12/09/1398 جهت طرح در شورای تحصیلات تکمیلی
  • بارگذاری کاربرگ وفرم پیشرفت وکارنامه در پیشخوان خدمت سامانه گلستان (پیشخوان- بررسی مسائل آموزشی) پس از تایید استاد راهنما و تایید شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده