نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تمدید سنوات دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری نیم سال اول 99-1398

تمدید سنوات دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری نیم سال اول 99-1398


به آگاهی دانشجویان گرامی که متقاضی تمدید سنوات تحصیلی درنیم سال اول 99-1398 هستند می رساند تا تاریخ 1398/04/05 نسبت به تنظیم درخواست خود به شرح ذیل اقدام نمایند.

             1- دانشجویان کارشناسی ارشد (ترم های پنجم وششم)  ودکتری (ترم های نهم، دهم و یازدهم)

-  تهیه و تکمیل فرم های تمدید سنوات وگزارش پیشرفت مرحله ای پایان نامه /رساله با تایید استاد راهنما

- تهیه کارنامه کلی از سامانه جامع آموزش (منوی گزارش های آموزش- کارنامه- کارنامه کلی)

- تحویل فرم ها به تحصیلات تکمیلی دانشکده نقشه برداری واطلاعات مکانی تا تاریخ 1398/04/05 جهت طرح در شورای تحصیلات تکمیلی

- بارگذاری فرمها در سیستم جامع آموزش (پیشخوان –بررسی مسائل آموزشی ) پس ازتایید شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده

2- دانشجویان دکتری ترم دوازدهم وبالاتر

- تهیه و تکمیل کاربرگ کمیسیون بررسی موارد خاص دانشگاه تهران (قابل دسترسی از سایت دانشکده وسامانه گلستان )

- تهیه وتکمیل فرم گزارش پیشرفت مرحله ای رساله

- تهیه کارنامه کلی از سامانه جامع آموزش (منوی گزارش های آموزش-کارنامه-کارنامه کلی)

- تحویل فرم ها به تحصیلات تکمیلی دانشکده نقشه برداری واطلاعات مکانی تا تاریخ 1398/04/05 جهت طرح در شورای تحصیلات تکمیلی

- بارگذاری کاربرگ و فرم پیشرفت و کارنامه در پیشخوان خدمت سامانه گلستان (پیشخوان-بررسی مسائل آموزشی) پس از تایید استاد راهنما و تایید شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده