دانشکده نقشه برداری و اطلاعات مکانی

تمدید سنوات نیمسال دوم ۱۴۰۰-۱۴۰۱ برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی

تمدید سنوات نیمسال دوم ۱۴۰۰-۱۴۰۱ برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی


قابل توجه دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی

به منظور تمدید سنوات نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۴۰۱ لطفا به شرح توضیح داده شده در فایل زیر اقدام نمایید (توجه: مهلت ارسال و ثبت درخواست ۲۵ آذر ۱۴۰۰ می باشد)

دستورالعمل ثبت درخواست تمدید سنوات نیمسال دوم ۱۴۰۰-۱۴۰۱


 

 

 

بازگشت