نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تمدید سنوات نیمسال دوم96-1395

تمدید سنوات نیمسال دوم96-1395


بدینوسیله به اطلاع دانشجویان دوره‌های تحصیلات‌تکمیلی که برای نیمسال دوم سال تحصیلی 96-1395نیاز به تمدید سنوات دارند می‌رساند، که حداکثر تا روز چهارشنبه 10/15/ 1395فرم‌های اضافه سنوات خود را که به تایید استاد راهنما رسیده است به دفتر آموزش تحصیلات تکمیلی دانشکده تحویل نمایند.