آرشیو اطلاعیه‌های کارشناسی

جداول شهریه دانشجویان تمامی مقاطع تحصیلی دانشگاه تهران

شناسه : 134312877

جداول شهریه دانشجویان تمامی مقاطع تحصیلی دانشگاه تهران


جداول شهریه دانشجویان تمامی مقاطع تحصیلی  براساس مصوبه مورخ ۱۲/‏۱۰/‏۱۴۰۱‬ هیات‬ رئیسه محترم دانشگاه و نامه شماره ۳۱۴۰۷۲/‏۱۱۱‬ مورخ ۱۰/‏۱۱/‏۱۴۰۱‬ ریاست محترم دانشگاه.

شهریه دانشجویان ورودی نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۲- ۱۴۰۱ با در نظر گرفتن ۳۰ درصد افزایش نسبت به سال قبل می باشد.

شهریه دانشجویان ورودی نیمسال دوم ۱۴۰۲-۱۴۰۱ با در نظر گرفتن ۴۰ درصد افزایش نسبت به سال قبل اعمال گردید.

مهرماه

بهمن ماه

آدرس کوتاه :