نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جریمه دیر کرد تسویه حساب دانش آموختگی/ مقطع کارشناسی

جریمه دیر کرد تسویه حساب دانش آموختگی/ مقطع کارشناسی


باسمه تعالی

 به اطلاع می رساند، کلیه دانشجویانی که در نیمسال اول سال تحصیلی 1400-1399 و بعد از آن دانش آموخته می شوند از تاریخ 30/11/1399 در صورت تاخیر در انجام فرآیند تسویه حساب دانش آموختگی طبق مصوبات آموزش کل دانشگاه مشمول پرداخت جریمه، طبق جدول تعرفه های آموزشی سال مذکور می گردند.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               اداره آموزش و تحصیلات تکمیلی  پردیس دانشکده های فنی

                                                                                                                     10/05/1400