نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه دفاعیه از رساله دکترای ژئودزی با عنوان مسائل معکوس گراویمتری و کاربرد آن در مطالعات اکتشاف هیدروکربنی

جلسه دفاعیه از رساله دکترای ژئودزی با عنوان مسائل معکوس گراویمتری و کاربرد آن در مطالعات اکتشاف هیدروکربنی


عنوان: مسائل معکوس گراویمتری و کاربرد آن در مطالعات اکتشاف هیدروکربنی

دانشجو: جناب آقای مهندس یحیی الله توکلی

استاد راهنما: جناب آقایان دکتر صفری و دکتر آزموده اردلان

تاریخ و محل جلسه دفاعیه: 12 مهر 95 ساعت  16:00 سالن آمفی تئاتر ساختمان مرکزی