نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه دفاعیه از پایان نامه دکترای سنجش از دور با عنوان ارائه یک روش آشکار سازی نیمه نظارت شده تغییرات مبتنی بر روشهای کرنل پایه با استفاده از داده های سنجش از دوری

جلسه دفاعیه از پایان نامه دکترای سنجش از دور با عنوان ارائه یک روش آشکار سازی نیمه نظارت شده تغییرات مبتنی بر روشهای کرنل پایه با استفاده از داده های سنجش از دوری


عنوان: ارائه یک روش آشکار سازی نیمه نظارت شده تغییرات مبتنی بر روشهای کرنل پایه با استفاده از داده های سنجش از دوری

دانشجو: جناب آقای مهندس رضا شاه حسینی

اساتید راهنما: جناب آقایان دکتر صفری و دکتر همایونی

تاریخ و محل جلسه دفاعیه: دوشنبه 6 اردیبهشت 95 ساعت  15:00 در سالن آمفی تئاتر ساختمان مرکزی