نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه دفاعیه از پایان نامه دکترای سنجش از دور با عنوان طبقه بندی تصاویر فراطیفی بر مبنای استخراج اطلاعات طیفی-مکانی در مناطق شهری

جلسه دفاعیه از پایان نامه دکترای سنجش از دور با عنوان طبقه بندی تصاویر فراطیفی بر مبنای استخراج اطلاعات طیفی-مکانی در مناطق شهری


عنوان: طبقه بندی تصاویر فراطیفی بر مبنای استخراج اطلاعات طیفی-مکانی در مناطق شهری

دانشجو: جناب آقای مهندس داود اکبری

اساتید راهنما: جناب آقایان دکتر صفری و دکتر همایونی

استاد مشاور: دکتر خزایی

تاریخ و محل جلسه دفاعیه: دوشنبه 23 فروردین 95 ساعت  15:00 در سالن آمفی تئاتر ساختمان مرکزی