نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه دفاعیه از پایان نامه کارشناسی ارشد در گرایش فتوگرامتری

جلسه دفاعیه از پایان نامه کارشناسی ارشد در گرایش فتوگرامتری


عنوان: استخراج اتومبیل از تصاویر ماهواره ای با توان تفکیک مکانی بالا با استفاده از الگوریتم Haar-Like

دانشجو: جناب آقای مهندس احمدی سالیانه

اساتید راهنما: جناب آقای دکتر حسنلو

تاریخ و محل جلسه دفاعیه: چهارشنبه 25 شهریور 94 ساعت 15:30