نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه دفاعیه از پایان نامه کارشناسی ارشد در گرایش ژئودزی

جلسه دفاعیه از پایان نامه کارشناسی ارشد در گرایش ژئودزی


عنوان: مطالعه تغییر شکل صفحات تکتونیکی بر اساس GPS

دانشجو: جناب آقای مهندس عباس شهبازی

اساتید راهنما: جناب آقایان دکتر اردلان و دکتر کریمی

تاریخ و محل جلسه دفاعیه: سه شنبه 17 شهریور 94 ساعت 17:00