نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه دفاعیه از پایان نامه کارشناسی ارشد در گرایش GIS

جلسه دفاعیه از پایان نامه کارشناسی ارشد در گرایش GIS


عنوان: مسیریابی بهینه چند حالته بر اساس تصمیمات چند معیاره کاربر

دانشجو: جناب آقای مهندس فاضل قادری

اساتید راهنما: جناب آقای دکتر پهلوانی

تاریخ و محل جلسه دفاعیه: سه شنبه 29 دی 94 ساعت 14:00