نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه دفاعیه از پایان نامه کارشناسی ارشد سنجش از دور با عنوان ارزیابی و طبقه بندی داده های رادار با گشایش مصنوعی در حالت قطبیدگی فشرده

جلسه دفاعیه از پایان نامه کارشناسی ارشد سنجش از دور با عنوان ارزیابی و طبقه بندی داده های رادار با گشایش مصنوعی در حالت قطبیدگی فشرده


عنوانارزیابی و طبقه بندی داده های رادار با گشایش مصنوعی در حالت قطبیدگی فشرده

دانشجو: جناب آقای مهندس نیما فلاح نفری

اساتید راهنما: جناب آقایان دکتر صفری و دکتر همایونی

تاریخ و محل جلسه دفاعیه: 14 شهریور 95 ساعت  16:00